16/06/2022 cẩn trọng là cần thiết

LƯU Ý NHỎ VỀ THỊ TRƯỜNG CHUNG GIAI ĐOẠN NÀY:
Nhìn vào đồ thị bên dưới có thể thấy hiện tại vnindex đang đi có vẻ giống với năm 2018. Bởi đây chính là thời điểm nhạy cảm liệu VNI có tìm được điểm cân bằng để tích lũy đi sideway luôn không, hay rơi tiếp test đáy 1200 (hoặc tìm đáy). Bởi vậy, cân nhắc và thận trọng trong giai đoạn này thật sự cần thiết a/c ạ. (chủ động quản trị danh mục đầu tư của mình, quan sát tiếp ạ).
image
image