Cổ phiếu cho nđt chưa lên được tàu hôm nay

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN | NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 17/8:

  • NĐT RƠI HÀNG TUẦN TRƯỚC CÒN CƠ HỘI LÊN TÀU KHÔNG?

  • CỔ PHIẾU CÒN ĐIỂM MUA

Mời mọi người xem video hôm nay