Kịch bản ngắn hạn và trung hạn cho thị trường

Kịch bản cho VNINDEX:

*** Trung hạn

  1. Lãi suất chưa tăng được
  2. Sự phục hồi kinh tế còn tiếp diễn sang quý 2 thậm chí quý 3

*** Ngắn hạn:

  1. Tin covid
  2. Vùng trũng tin

=>Cửa sập sâu khó, sideway chờ gió đông, giảm do yếu tố ngắn hạn là MÚC


Xem thêm phân tích tại: