TDM- Một case về tài sản vượt vốn chủ sở hữu


Các bạn cho mình hỏi làm sao đăng file Excel trên này nhỉ?