- Thị trường giằng co đáo hạn phái sinh và định hướng giao dịch!

17/6/2021

  • Thị trường giằng co đáo hạn phái sinh và định hướng giao dịch!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: DRC, HAH, KBC, AAA, ANV, PHR, GVR, VHC, GMD,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.

@Link xem lại live youtobe: 17/6/2021- Thị trường giằng co đáo hạn phái sinh và định hướng giao dịch! - YouTube