14h20 🥶-Khung giờ chết chóc🥶

Mai bắt NVL đc chưa cụ J ?

Chiều nay là phiên quyết định
Khả năng nhỉ lẻ đu bám về sẽ thiến hết.
Nếu Cá Voi tham chiến thì có cửa, ngược lại…

1 Likes

Em nghĩ nhanh thì cũng phải chiều mai, còn ko thì phải sang tuần
Để xem nhole bắt ngày 22 chịu đc bao lâu :joy:

Thế thì chả có lúc đúng :grin:

Hị hị, giống giống dig 13.4 :grinning:

bác J đang đi 14% hả?

DIG nó có thanh khoản, khác với loại này

Đi 16 cây sàn cmnr :rofl:

khối ngoại vẫn bán NVL nhưng âm thầm mua con khác. nó dải ngân đều thật

dig 13.4 51tr đó bác, con này 22/11 128tr

bán CEO đua L14 mà đéo mua được
giờ lại phải vào CEO
tức thật

ko thoát được hàng kinh khủng

Vâng, cả cái họ mày ““khôn””" mà giờ lỗ sml! kkk