[18/11/21] IPA - Tài sản 1 ngày TĂNG 500 TỶ, hơn 1/2 vốn điều lệ

Mọi người ơi!!!

Nãy em vừa làm mấy phép tính mà hết hồn… Hôm nay VNDirect tăng ~4.800/1 cổ phiếu, mà IPA sở hữu tận 112.000.000 cổ phiếu của VND. Thế thì mng verify giúp em là có phải tài sản IPA vừa tăng hơn 500 tỷ nhờ sở hữu cổ phiếu của VND không ạ? Thế là còn hơn cả 1/2 vốn điều lệ của IPA lận đó!

Tính sơ sơ nếu IPA bán khối cổ phiếu VND mà nó đang sở hữu thì sẽ có ~8.173.000.000.000, rồi chia cho ~90.000.000 cổ đông thì mỗi cổ đông nhận được ít nhất ~90.800đ mng ạ!

Số lớn mà cứ tưởng mình tính nhầm… mng đỡ em dậy với kkkk!!!

1 Likes

mấy con này chia xong lại bò lên 1xx như cũ thôi

khó mua rồi. mai đặt sớm xem sao

Nếu VND hay IPA đầu tư vào HUT thì sao a e nhỉ