A7 đi bụi rồi thì anh em suy nghĩ gì?

A7 chắc chắn sẽ đi ăn cơm bụi và uống cafe, đầu tư như A7 rất nhàn dù sàn 10 cây nữa

2 Likes

Ko margin sẽ có ngày về bờ bạn ơi, A7 vẫn thường nói thế.

1 Likes

L14 sẽ về 1tr/1 CP, bớt chim lợn đi

1 Likes

A7 vẫn là số 1 vn

ok

hiên thời.mũ 3. Múc

Ngày nào chẳng có gà ăn, đủ các thể loại gà.