Ai thích thì vào xem! RRG chart! Xem rồi thì cho 1 like để tương tác. Thế thôi
Xem hướng dẫn đầu Pic.

3 Likes


3 Likes
3 Likes

Bác có thể vẽ cho tôi chart mấy con dòng khu CN: VGC-KBC-IDC-SZC với. Thanks bác

2 Likes


Mấy mã bạn chọn đang ở vùng dẫn dắt. Vùng này dòng tiền đã vào tốt, nên xem xét có thể canh chốt dần nếu đã tăng quá cao, hoặc canh gia tăng hàng khi có điều chỉnh tùy từng mã. Nếu đã tăng mạnh tránh fomo mua mới…

3 Likes


04 bán lẻ này đang cho tín hiệu tốt dòng tiền đã chú ý vào nó từ vùng đáy hoặc vùng đã điều chỉnh mạnh. Có thể cân nhắc mua ít lấy vị thế tùy khẩu vị chịu rủi ro của từng người…

4 Likes
2 Likes

amibroker hả đồng chí

Hum trc em xem pic này của bác nên đã múc VRe và đã chốt lời. Xin cảm ơn bác.
Mong bác thi thoảng đăng chart ntn lên cho bà con tham khảo!

1 Likes
2 Likes

e xin cách cài với bác

Ngày 22/7/2022


Hôm nay 3/8/2022

Check lại 4 con bán lẻ vẫn ổn.

2 Likes

Update 3/8/2022


2 Likes


2 Likes

2 Likes2 Likes


2 Likes

2 Likes

Bác cho em hỏi VIN là dòng nhà a Vuong đó hả bác?

1 Likes