AMS - Hội cùng thuyền về bờ 2022

Có bác nào đu con AMS ko
Quả này inđếch đi bụi hơi lâu

đi nền lâu vl ra

bao giờ về bờ

AMS bao giờ về bờ đây