Anh chị em chứng sĩ Vĩnh Phúc điểm danh

Nơi giao lưu các anh chị em chứng sỹ Vĩnh Phúc

1 Likes

Con dê vĩnh phúc có được điểm danh không bạn :slight_smile:

chấm chấm :)))

Chấm

ae ở đâu vậy,mình ở Quán Tiên đây

Vĩnh phúc có 1 con cổ có 6 chục hecta ngon lành sắp làm khu đô thị, giá đang chiết khấu nhiều rồi. Anh em xem có hợp gu ko

Co aem nào ôm dig ko. Hiiiii

Mình trâu vĩnh phúc ạ