Anh em thic T+ bơi hết vào đây

GVR , SBT ,AGR ,TVD các mã tuần vừa r lợi nhuận 5-15% quá đẹp .

Chuẩn bị các mã T+ cho tuần sau ,anh em vào giao lưu đấu kiếm

Phím mã đi bác

1 Likes

Chờ phiên mai xem vni vận động như thế nào , lên thì cũng có hàng mua, mà giảm thì cũng có hàng vào bắt đáy

1