Bán chốt lời cổ phiếu vùng đỉnh 1213. Giảm về lại 1165

giảm rồi

bán nhanh, sắp giảm mạnh

:rofl: khổ thân con lợn này

ko mua nhé, mua đỉnh đau lắm