Bán chốt lời cổ phiếu vùng đỉnh 1213. Giảm về lại 1165

6 ngày nữa, VNI lên 1045

kiên trì mua cổ phiếu vùng đáy

Mua DIG chưa cún?

Thôi hô ít thôi

VCG ở đáy 13,55

khó khăn với bds

Nay NVL tăng trần

NVL giá đáy rồi

vui rồi nhé