Bản giao hưởng vượt thời gian-KDH

Cùng lắm hết lãi thì bán chứ méo như em KDH giảm không hồi kết ,chắc tính làm game mới ,đợi t+2 tạo đáy thêm khối lượng bán hết thì dám thò tay chứ giờ tốt nhất cất tay lại không mất :laughing:

Ăn rhif được lắt nhắt mấy % giảm bay 10% bài toán quá rủi ro

1 Likes

Các bác vững niềm tin chứ rầm này em ngồi ngoài ngắm các bác gồng thôi ,thị trường mua là chết thế này không có cơm ,qua có cụ khoe giải ngân chắc nay cũng tắc thở

cuối phiên kéo lên rồi ,chắc lại giữ giá sang tuần đạp tiếp

Chắc đổi lại tên pic là ngày về bờ KDH :laughing:

Cubgx là vươtj thời gian nhưng là giatm vượt thời gian

bác nói thế nào ý
nay con nào chẳng sàn

thế bác có đầu tư con nào tăng phi mã ko

Nhưng cả tuần kdh sàn ngày nào cũng bán ,chắc lại theo gót HDC ngày xưa ,một thời hàng cô đọng cổ đông ôm dài nhưng … à mà thôi không có nhưng :laughing: