Bò Tùng xẻo

Dai lắm
Khó nuốt lắm
Ko nhai kỹ nghẹn chết luôn

4 Likes

Em thấy bác cứ tưng tửng đưa ra những nhận định làm ngta đọc cứ thấy gai gai

1 Likes