BOT; QH họp mua lại; hoặc hoàn trả vốn đâu tư hơn1671tỷ choBOT, HồiSinh như CII,HUT, CTI

Có rác ma nhặt la tốt lắm rồi.

Rác đó…m

Thấy mấy cụ già đi nhặt rác tái sinh…

Giá đẹp quá…

Vao rồi cụ

Các hót rác đi

Hót rác thôi ae ơi,hôm nay hàng t2.5 của hôm nổ vol về lên lắc lư chút

Nhiêu rác quá… Các bạc ợ…nhặt cho gọn…1

Nhanh các cụ ơi

Nhanh tay…

Đỏ la múc…

Giá đẹp vẫn nhặt đều

Cụ nao chưa Nhặt thì nốt 6.4 …

Thủ tướng đã chi đạo…Thanh toán cho BOT Thái Hà

Đến ngày hái quả …sau bao năm kêu khóc BOT cũng có ngày tái sinh mà còn ôm vê hơn 300tỏi…xin chúc mừng tất cả…

Có tin chính thức chưa bạn,gửi mình link

Thiên cơ bất khả lỗ…

Báo chí bạn ko đoc ah