---BWE doanh thu quý 3---

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, ông Trần Chiến Công, Tổng Giám đốc Biwase cho biết, dưới tác động tiêu cực của Covid -19 nhưng với những nỗ lực vượt khó, kết quả 9 tháng năm 2022 tổng doanh thu hợp nhất của Biwase đạt 2.828 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch năm 2022 (3.850 tỷ đồng), tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021 (2.464 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế đạt 523 tỷ đồng tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 70% so với kế hoạch năm 2022. Sản lượng nước tiêu thụ đạt hơn 135 triệu m3, đạt 74% so với kế hoạch năm 2022, tăng 5,5% so với năm 2021. Sản lượng tiêu thụ ở nhóm khách hàng sản xuất trong quý III giảm 5,7%, nhưng sản lượng nước dân dụng tiêu thụ vẫn tăng trưởng ổn định.

Tỷ lệ thất thoát nước 5%, đây là con số thất thoát nước thấp nhất của Biwase kể từ khi thành lập đến nay nhờ áp dụng các giải pháp kỹ thuật và quản lý hiệu quả, doanh nghiệp có thể dễ dàng điều tiết và ổn định áp lực đầu ra trên mạng lưới. Dự báo nhu cầu nước khu công nghiệp sẽ quay trở lại trong quý IV năm 2022 giúp sản lượng cấp nước tăng trưởng trở lại, đạt 100% kế hoạch năm 2022.

Năm 2023, Biwase đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 840 tỷ đồng, sau thuế là 760 tỷ đồng.

Chia sẻ về triển vọng phát triển của Biwase trong giai đoạn 2023-2025, ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT Biwase cho biết, để đạt được mục tiêu đề ra, Biwase đẩy nhanh mở rộng mạng lưới cấp nước Bàu Bàng, Chơn Thành - Bình Phước. Tiềm năng đối với khách hàng KCN Minh Hưng (Bình Phước), với nhà máy công suất 5.000m3 Biwase mua từ Công ty Cổ phần Nước Bình Phước sẽ hoàn tất việc mua bán đưa vào khai thác trong thời gian tới.


Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 38 ngày 21/11/2022
Trạng thái: Nắm giữ

Screenshot 2022-02-18 084804