Cả trăm mã giảm sàn. Chứng khoán Việt Nam chưa thoát tâm lý bầy đàn

Phiên nay, thế giới giảm vừa phải mà Việt Nam như hiệu ứng hòn tuyết lăn liên tục xuất hiện cổ phiếu giảm sàn. Liệu NĐT Việt có mang tâm lý sợ hãi cực độ hay chỉ hành động theo đám đông bầy đàn. Tình hình vĩ mô Việt Nam ổn định. Cá tôm rau quả gạo đường mắm muối vẫn dư giả. Liệu nỗi lo của Mỹ, Âu về thiếu nguồn cung là điều tạo áp lực. Xin thưa Việt Nam là một nước sản xuất, cung ứng nhu yếu phẩm, là công xưởng mới của thế giới. Mỹ, Âu càng khan hàng thì Việt Nam còn có cơ hội xuất khẩu tốt. Kinh tế càng đi lên