Các bác định giá sgr cho em với!

SGR TARGET BAO NHIÊU NHỈ CÁC ĐỆ A7 ƠI? định giá cho e với

chắc tầm 120 như HDC là phù hợp

Sgr lại tìm về máng. Nản

Sgr k hấp dẫn, chả ma nào để ý. Trả về nơi sx thôi