Các cổ phiếu có mô hình VĐV cần chú ý

Các cổ phiếu có mô hình Vai Đầu Vai: TIP, HII, IDI, MST, NAB, ITA, OGC, NRC,VNB
Các cổ phiếu có khả năng vượt đỉnh cũ và bức phá ngay trong phiên,

1 Likes

Con ogc còn điểm vào không cụ