Cẩn trọng trước dữ liệu lao động NFP tháng 8/2022. Chiến lược đầu tư phù hợp là gì? | Chiến lược 04/08

Thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn “khoảng trống thông tin” với sự chờ đợi từ các động lực tạo xu hướng mới. Trong khi các chỉ số mang tính toàn cầu bắt đầu xuất hiện các pha rung lắc, thì thị trường Việt Nam lại đang có dòng tiền mới tham gia khá khỏe.

Dòng cổ phiếu “bank - chứng - thép” đang có tín hiệu kéo lại nhịp tăng trưởng từ phía thị trường trong giai đoạn gần đây. Nhưng liệu thị trường đã thật sự bước vào pha tăng trưởng sau hồi phục? Hay chỉ là một nhịp rướn trước cú điều chỉnh tiếp theo? Câu trả lời chi tiết và hành động cụ thể có trong video dưới đây.