Cập nhật view về TTCK ....hàng ngày theo góc nhìn cá nhân

View xu hướng index. Top Cp đặc biệt hấp dẫn dòng tiền sau phiên 22-9-2022.

Top Cp đặc biệt hấp dẫn dòng tiền. View xu hướng index 28-9-2022.

ACE chọn kịch bản nào . Mình kỳ vọng kịch bản 1.


VIEW INDEX ĐA KHUNG KHẢ NĂNG KHI NÀO CHO ĐIỂM MUA NGẮN HẠN QUAY LẠI 30-9-2022. #chungkhoan #cophieu

Dù thị trường tăng hay giảm khi chúng ta tham gia ttck thì luôn luôn phải bám sát và theo dõi sự vận động của ttck. Toàn luôn luôn song hành cùng mọi người chia sẻ góc nhìn.

Top Cp đặc biệt hấp dẫn dòng. View xu hướng index kết phiên 3-10-2022.

Dù TTCK tăng hay giảm thì chúng ta luôn phải bám sát theo dõi để phát hiện ra KHI NÀO CÓ SÓNG TĂNG LÊN.