Chịu hết nổi rồi! Ra thôi...!

, , ,

Hôm qua kêu DIG sàn rồi chiều lên mà tận hôm nay em ấy mới nghe. Nhờ vậy mà giúp em cướp được thêm 7% trong phiên (trong phiên thôi, hàng về mới biết!!!).

2 Likes

Ối giời ơi! DIG!!!

2 Likes

DIG đẹp quá!

PVS đang giao dịch rất có mùi thuốc súng. Các bác cẩn thận…mất hàng!
À, quên, em bị kẹp nát bi 2k cổ con NVL rồi. Đau quá! Lần sau không chơi đi dây điện với các anh lái nữa. Nhưng em không có bán đâu, xem các anh đánh về đến bao nhiêu để còn mua. :rofl: :rofl: :rofl:

1 Likes