Chờ Đợi Cơ Hội Lên Tàu?

Hôm qua rất nhiều nhà đầu tư, rất nhiều chiên da dự đoán là Bùng Nổ Theo Đà gì gì đó. Kết quả cuối cùng thì anh em biết rồi đó. Để xảy ra ngày đó cần những điều kiện gì? Có những người thầy khi dậy thì rất hay rất hùng hồn nhưng ra một đề bài mới thì bó tay.

Bùng Nổ Theo Đà nếu nó xảy ra phải có quá trình thoát đáy (index giai đoạn này có vẻ giống). Có pha rũ mạnh lại (chưa thấy), có pha test cung với vol thấp (không thấy), có dòng dẫn dắt đủ mạnh (cũng không luôn). Nếu rất nhiều điều kiện không đáp ứng mà cố tình vượt qua thì pha đó chỉ để bán. Là pha phân phối kinh điển của những tay chơi lão luyện.

Giai đoạn này thì anh em làm gì? Nằm chờ thời, chờ những tín hiệu xác nhận giống như ở trên thì chúng ta lại tham gia đánh nữa. Ưu tiên đánh ngắn và chốt lãi đoạn ngắn để tối ưu.

Chúc anh em nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui!

Thoát đáy, ok
Rũ mạnh, đang rũ
Test cung, ngày mai
Dòng dẫn dắt, BDS