Chọn lọc, thanh lọc trên sàn chọn cổ phiếu vượt bão

Thực sự là khó khăn để chọn doanh nghiệp giúp nhà đầu tư yên tâm trong thời gian sắp tới. Nhưng chọn lọc kỹ chúng ta vẫn chọn được những cổ phiếu cực tốt.
Dựa theo các tiêu chuẩn sau.

  1. Tiềm năng phát triển dài hạn không bị ảnh hưởng bởi lạm phát đại dịch hay suy thoái.
  2. Chia cổ tức đều, lợi nhuận tăng trưởng ổn định, lãnh đạo đứng đắn.
  3. Doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh.
  4. Không hoặc rất ít phải huy động vốn của cổ đông.
  5. Khối ngoại quan tâm mua vào liên tục.
    Trên sàn chắc có vài doanh nghiệp xuất sắc để chọn Tối đánh giá CTcp xây dựng công trình Viettel là số 1 đáng đầu tư nhất