Chú ý nhóm vật liệu xây dựng

:white_check_mark: :white_check_mark: LIVESTREAM VNINDEX NGÀY 6/4 -ÁP LỰC BÁN VÙNG ĐỈNH CŨ -KIỂM ĐỊNH 1500-CHÚ Ý NHÓM XI MĂNG/ĐÁ/NHỰA ĐƯỜNG - HỎI ĐÁP CỔ PHIẾU

  • Nội dung chính:
  • Nhận định thị trường ngày 6/4
  • Áp lực bán vùng đỉnh cũ
  • Chú ý nhóm Xi măng/ Đá/ Nhựa đường