Chuyện gì đang diễn ra với dòng P

Chuyện j đang diễn ra? Dầu thô tăng phi mã khi OPEC ko đưa ra đc thỏa thuận. Vậy mà 2f không hề có 1 topic dầu và dầu đang bị đè kinh khủng…

Kỳ quá ta…