Chuyện lớn thật rồi: VCB đã hạ lãi suất cho vay!

2 Likes

@Doremon68

1 Likes

Tin tốt. Các NH khác cũng theo chân thôi

BDS ngon rồi hú hú

Ngày mai sẽ thêm nhiều NH buộc phải hạ ls cho vay theo VCB

1 Likes

Tuần này biến động kinh nhỉ, chắc nhịp xúc cuối rồi

1 Likes

Thứ hai là PDR còn có sức khỏe tài chính tốt hơn khi vốn chủ sở hữu mạnh

Với áp lực nợ vay ngắn hạn hơn 2 nghìn tỷ, nếu tính luôn dài hạn là hơn 5 nghìn tỷ hiện khá nhỏ so với quỹ đất trị giá hơn 30 nghìn tỷ của PDR (được định giá thận trọng) thì việc chỉ cần chuyển nhượng được một phần tài sản là câu chuyện thanh khoản nhanh chóng được giải quyết.

Đầu tư cổ phiếu bất động sản từ câu chuyện NVL và PDR - Ảnh 8.