CII - Tầm nhìn 5 năm và Topic giải đáp các thắc mắc của Cổ Đông!

Vùng giá này cứ còn tiền mua để đó 5 năm kiểu gì cũng nhân TK vài lần thôi, chả phải lo gì lắm

1 Likes

Đúng là có lái lùa gà trên đây… Nó cứ đâm đầu xuống mà kiến nghị múc… Ác quá

Đến khi giá bây giờ x3 thì bảo sao biết thế

Hôm qua múc đc một mớ CII giá 15.85, hôm nay lại múc tiếp giá 15.25, cứ túc tắc gom

có 4200 cổ 15,25 mà bác khớp được chuẩn thế. e để nó lên 15.45 mới dám khớp :V

1 Likes

Hôm qua mua giá cao hơn, cơ số lớn hơn nhưng ko sao