Cơ hội cuối cùng cho các ace còn cầm cổ

Hãy bán và rút khỏi thị trường, Downtrend nó cực kỳ khốc liệt.

Chú bị lag nên đăng pic trễ 1 tuần à?

Nhiều người họ không tin, vẫn còn kỳ vọng bơm tiền, càng kỳ vọng càng lỗ. Nhắc lại thôi

Nói thật đi, anh Quyết cài chú vào đây đúng không? :rofl:

:rofl: :rofl: :rofl:

Đúng rồi a, em là đệ a Quyết ạ :rofl: :rofl: