Cơ hội cuối để lên tàu đón sóng phục hồi 2 tháng

Rung lắc trong xu hướng tăng thường diễn ra nhanh khoảng 1.5 phiên đâu đó quanh đây để test lại ngưỡng kháng cự vừa được công phá, đó là cơ hội cuối cho những ai còn lỡ tàu để đón chuyến tàu phục hồi 2 tháng để về gần bờ. :grinning:
Chú ý những cổ phiếu đang hút mạnh dòng tiền ở vùng đáy suy thoái như SBT HHV VCG POW PC1.

``

Có 1.5 phiên để canh múc mạnh đón sóng 02/9, nhóm cổ phiếu thị trường penny midcap là lựa chọn hoàn hảo!

Chuẩn bị tinh thần cho màn đạp trụ rũ hàng, rung lắc vài chục điểm sắp diễn ra.