Cơ hội lại đến

Một số yếu tố ảnh hưởng đến VNINDEX trong ngắn hạn:

-Những MIDCAP tạo vùng đáy cân bằng cung cầu trong thời gian vừa qua đã có 1 đến 2 phiên phục hồi ngắn, hiện tại có xu hướng test lại vùng cân bằng cung cầu bên dưới để tạo 2 đáy

-Những cổ phiếu mạnh trong thời gian vừa qua như bank, thép có thể gặp áp lực điều chỉnh ngắn hạn

-VN30 có 3 cây nến đi ngang tại vùng quanh 1345, khả năng điều chỉnh ngắn về vùng 1300-1315

-Yếu tố dịch bệnh phức tạp

=>VNINDEX sẽ test lại vùng hỗ trợ 1200-1215 vào tuần sau, mở ra cơ hội giải ngân mới? Mời các bác cùng thảo luận về kịch bản trên.

Phân tích về kịch bản VNINDEX tuần 10-14/5: