Có ông nào tranh gom CLM với Tôi thế

Tím e gom xanh

Giá than tăng mà giá điện k tăng phát là EVN lỗ ngay

Mùa đông này giá than còn lập đỉnh nữa

Than bẩn mọi người vẫn phải thay thé vì mùa đông rất lạnh và vì túi tiền nữa

CLM ngày càng thăng hoa cuối năm

Đè mãi để ông nào gom mất. Bực mình ghê