Cổ phiếu ngành thép có thể duy trì tăng trưởng trong dài hạn?

, ,

Ngày 3/11 còn tâng lên giời, cổ phiếu HPG, NKG, HSG giảm cái là đua nhau tháo chạy. Không biết các bác định giá HPG 6x, 7x còn tự tin không để em vợt sale cổ thép

1 Likes

HPG - tự tin em nhé. Ko có hàng sale off đâu.