:Six: Cổ phiếu NGÀY THỨ SÁU - Tập 4: PVX - Trở lại

thứ 6 đã tím rôi đó, nhanh tay lên nào.

Bctc Q2 hợp nhất lãi 96 tỷ, lũy kế 6 tháng, lãi 91 tỷ.
Ánh sáng cuối đường hầm là đây

3 Likes

Petrocons said: Tiền tôi không thiếu, chủ yếu tôi đang tìm chỗ giải ngân.
PXT, PXS said: con đây con đây

Ps: anh em follow tôi sẽ cập nhật thêm 7 cuốn sổ tk của petrocons mới được gỡ phong tỏa nhé.

dự là khi nào bác

Cho em con pfl. E hay hỏi bác trên fireant đây

1 Likes

sớm thôi bác. cụ thể thì em không nắm đc

Thứ 6 này PVX đẹp quá các bác nhỉ

1 Likes

Các chỉ báo đều đẹp…liệu có pha ce hàng tuần chưa bác…bị hiếp lâu quá rùi

đã có 1 phiên, cùng chờ đợi 2-3 phiên nữa rồi tính tiếp nhé

nay Ce phiên thứ 2 mà mọi người không vui nhờ, chắc bán hết rồi sao?

15/8 BCT, VPCP, EVN, PVN sẽ báo cáo chi tiết phương án triển khai mỏ khí lô B.
Các mã hưởng lợi từ dự án này là PVS, PVX, PXS, PVD, PVC, GAS, PVB, POS, PXT
Trong đó tỷ trọng công việc lớn nhất thuộc các mã PVS, PVX, PXS, PXT, POS

Ps:
Các mã đã chạy: PVD, PXT, PXS
Các mã đang tích lũy: PVS, PVX, POS, PVB, PVC

2 Likes

Vẫn đang nằm ở trên fire theo dõi đây bác

Mai CE tiếp