Công ty cấp nước có sản lượng lớn thứ 3 toàn quốc làm ăn ra sao?

Sản lượng của DNW cao hơn 11% so với Biwase

6 Likes

DNW sắp phát hành tăng vốn

4 Likes

Công ty này là công ty con của Sonadezi

5 Likes

Đồng Nai đang phát triển mạnh. Tương lai những công ty cấp nước ở Đồng Nai như NTW, LKW, DNW sẽ tăng trưởng rất mạnh

6 Likes

Dạo này có ai đang gom con Cấp nước Nhơn Trạch và Cấp nước Đồng Nai. Quan sát giao dịch thấy gom rất khéo

4 Likes
1 Likes

(bài viết theo tác giả sẽ được xóa tự động sau 24 giờ, trừ khi đã đánh dấu)

ĐTCK) Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (Mã chứng khoán: TDM - sàn HOSE) thông qua kế hoạch thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu tại CTCP Cấp nước Đồng Nai (Mã chứng khoán: DNW - UPCoM)