Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSE): MUA – Giá mục tiêu 1 năm: 74.000 đồng/cp

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSE)

MUA – Giá mục tiêu 1 năm: 74.000 đồng/cp

Tham dự ĐHCĐ do PHR tổ chức, tại ĐHCĐ công ty đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2022 của công ty mẹ tăng 150% so với cùng kỳ đạt 899 tỷ đồng, nhờ khoản đền bù đất liên quan đến dự án VSIP 3. Chúng tôi ước tính LNST hợp nhất năm 2022 tăng 117% so với cùng kỳ đạt 1,1 nghìn tỷ đồng. Trong dài hạn, PHR dự kiến sẽ tiến hành đa dạng hóa hoạt động kinh doanh cao su cốt lõi và trở thành công ty phát triển các khu công nghiệp. Do đó, PHR tiếp tục hoàn thiện thủ tục xin phê duyệt phát triển Khu công nghiệp Tân Lập (400 ha) và giai đoạn 2 của Khu công nghiệp Tân Bình (Tân Bình 2: 1.055 ha) tại tỉnh Bình Dương. Chúng tôi nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu lên 74.000 đồng/cổ phiếu (từ 59.600 đồng/cp) để phản ánh việc tăng giá cho thuê các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Sau diễn biến giá của cổ phiếu trong vài tuần qua, cổ phiếu PHR đang ở mức khá hấp dẫn. Với tổng mức sinh lời là 30% (tỷ suất cổ tức là 6,7%), chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu.
Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813
ID người tư vấn: 6626- Trần Đình Quân