Đã đến thời penny, small cap, moccong?

thị trường thì liên tiếp sw giằng co. những cổ phiếu ngoài bank và không có câu chuyện riêng như thép thì đã bị giảm như tụt quần. mấy hôm rình mò xem bảng điện, hình như thị trường sẽ bỏ qua mid để kéo penny trước. không biết các bác thấy sao, có con hàng nào penny ăn bằng lần thì phím vào đây cùng bàn luận.
penny là món hay được để cuối vì độ ngon và sức hút của nó
Với mình vẫn cầm con HUT là penny chủ lực

1 Likes

ads, hut, fit tam mã nhân ba tài khoản

1 Likes

toàn mã chất

1 Likes