Đất quê tôi ce liên tục các bác ạ

Nhà tôi gần dự án ở Thanh Thủy của L14 đất lên chóng mặt. Trước tết tôi hỏi mua mảnh 780 hôm trước chủ bảo bán để sửa nhà ăn tết về xoay tiền tuần sau xuống bảo không bán nữa vì có ông Hà Nội về trả 1,2 tỷ, tưởng đùa mà thật. Nên trong đầu tư mà chậm là thua.