Dầu có khả năng lên 70$ một thùng?

Mọi người nghĩ sao về các tin tức khả quan từ phương tây và châu âu cho thấy sẽ có sự tăng trưởng trở lại của dầu thô

Dầu biến động kinh quá, thép đi surely tăng

Họ nhà P. Múc
PVS PVD PV2 PVL

1 Likes

Minh đang ôm 1 loạt cổ phiếu xăng dầu đây… mà âm quá trời

PV2 sắp chạy

múc mạnh :V

nhớ có SL nhé :V