Đầu tư công hàng trăm ngàn tỷ. Hãy tham lam khi người khác sợ hãi

, , , , , , ,

Hàng trăm ngàn tỷ đổ vào đầu tư công mà cổ phiếu như sắp phá sản.

Thế mới lạ :))) tiền sắp ào ào như nước mà các bạn đã sợ đái ra quần, bán tháo hết cổ phiếu haha. Đầu tư lại lấy thị trường mỹ làm tham chiếu, trong khi bố đó in tiền như rác, bơm tiền vút chỉ hết rồi, nó còn tặng cho dân tiền để tiêu. Trong khi mình đã đc mấy đồng bơm ra

Cứ tham lam khi người khác sợ hãi ắc sẽ thành công.

Mỗi tội tham hơi sớm :))))

Đầu ngành đầu tư công là con HHV

Chiều VNI tím hàng loạt. Múc nhanh KSB giá còn đỏ sâu

Hàng nào cũng bị rơi quá sâu rồi. Vài phiên nữa sẽ bật lại kha khá