Đầu tư công và câu chuyện triển vọng của PLC

  1. Mảng nhựa đường của doanh nghiệp được hưởng lợi từ sóng đầu tư công

Trong lịch sử, các năm bùng nổ của PLC luôn gắn với sự bùng nổ ở mảng nhựa đường, và mảng nhựa đường của PLC luôn đi cùng chiều với làn sóng đầu tư công của chính phủ.

2014 – 2015, doanh thu mảng nhựa đường PLC tăng lên khá mạnh và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu (lần lượt 40% và 50%) nhờ hưởng lợi từ việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Tuy nhiên, trong giai đoạn sau đó, đặc biệt từ 2016 – 2019, doanh thu mảng nhựa đường đã sụt giảm mạnh khi các dự án đầu tư công chậm giải ngân và điều này ảnh hưởng ít nhiều tới kết quả kinh doanh PLC.
2. Hưởng lợi ngắn hạn từ giá dầu giảm giúp giảm chi phí đầu vào làm tăng biên lợi nhuận gộp ( trên 60% nguyên liệu đầu vào là sản phẩm hay phế phẩm từ dầu)

Dầu mỡ nhờn: Đây là ngành có đầu vào ảnh hưởng mạnh bởi giá dầu vì nguyên liệu chủ yếu là chế phẩm từ dầu mỏ và đa phần phải nhập khẩu nhưng không có sự bảo hộ của nhà nước. Vì vậy gần như giá đầu vào sẽ biến động theo giá dầu thế giới.

Nhựa đường: cũng là 1 chế phẩm của dầu mỏ nên nguyên liệu đầu vào cũng ảnh hưởng rất lớn bởi giá dầu thế giới.

Chi phí NVL (chủ yếu là dầu thô) chiếm tới hơn 70% trong cơ cấu chi phí sản xuất của doanh nghiệp

1 Likes

Vote cho bác

Chuẩn bị đón sóng 800 nghìn tỷ với PLC.