Đến lượt PLX gánh team_ Sóng III thần thánh

Theo chart tuần: Sau bộ sóng chỉnh ABC kéo dài 3 năm từ tuần 2/2/2018 đến tuần 13/3/2020, PLX đã lê lết xong sóng I( một) vào tuần 8/1/2021 một cách chậm chạp và uể oải, sau đó xây nền với bộ sóng chỉnh II khá phức tạp và chắc chắc từ tuần 15/1/2021 đến tuần 29/4/2021. Hiện tại PLX đang bước vào sóng III thần thánh, vị trí hiện tại là sóng 3 của con sóng tăng đầu tiên sau khi chỉnh nhanh sóng 2 từ ngày 17 đến 20/5/ 2021.

Việc view chuẩn nét tôi đã lo, việc còn lại của các bác chỉ là xuống tiền :grimacing::grimacing::grimacing: quá thơm :laughing::laughing::laughing:!

1 Likes

:ok_hand:

Bán nhiều thế tăng làm sao được… đợi bán xong thì cũng hết tháng

1 Likes

Nay canh điểm vào đi bác ơi🤣

plx tập đoàn xăng dầu việt nam cổ phiếu ăn tết

vos - công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam - tăng giá đến đâu