Deutsche Bank AG & Deutsche Asset Management sẽ đánh HPG lên giá 20 vào đầu tháng 12-2022

ngày 22-11 bán

3-4 bữa nữa chốt lời

1 Likes

2 cây trần nữa chốt lời

Mai sàn, kia 100tr về sàn tiếp

Hpg lên 2x Tết và 3x quý 1/2023

đi lên cần rung rắc

chúc mừng bắt đáy chuẩn

chốt lời xong nghỉ vài ngày

Nghỉ sớm thế vào nhanh ko HPG kéo lên 2x; HSG kéo lên 18 trong nhịp này bjo

nghỉ vài ngày xem sao

1 Likes

ai loss canh 3 phiên nữa cutloss

cổ phiếu ngân hàng tăng tiếp

giữ chặt nhỉ

2 ngày nữa chốt lời HPG, HSG