DGC – thiên đường còn xa nhắm

Bọn công nhân đức giang úp bô chứ ai

1 Likes
1 Likes

Epsop nó úp. 10k có lúc nó đã mần 2 cái ô tô

Ko rõ số cổ trôi nổi bên ngoài đội nào nắm, blđ có 23% thôi. Mà giá đáy 5 năm của con này có 10k

May thoát thân 80 100 nghĩ thấy sợ, chưa dám mua lại. Ko đủ căn cứ

Tam biệt blđ úp bô :laughing:.

Lên fireant đi nhiều seeding cho con này lắm :laughing:

Nhìn lực rơi mạnh mà ko gì đỡ thì e rằng dễ 1x. CP mệnh giá thì cao và KL niêm yết nhiều thì tiền đâu mà ra đỡ lúc này. Tây còn chùn tay thì mấy NĐT Việt thì dám sờ vào. Kiểu này ko biết đâu là điểm dừng ? Tốc độ Call MG sẽ ngày càng mạnh.Liệu 1x? Cùng hóa chất CSV cả tuần trước bị Call mạnh nhưng may cp trôi nổi ít (chỉ ~5tr và mệnh giá thấp) nên đã cơ bản dừng rơi.

1 Likes

có thằng điên DC thừa tiền mua hàng vùng đỉnh cho lái, lái nó bán liên tục thoát ra bắt đáy BĐS. Tính ra số tiền đó đủ mua luôn cục sàn DIG hoặc DXG đợt vừa rồi đấy.

Ngày 21/11 sunsir báo giá P4 là 31.333 CNY/tấn, còn sàn thượng hải khớp lệnh ở giá 30.000 CNY/tấn

DGC đã tham gia đc chưa ad

1 Likes

DGC giá 70 em còn hô mua, thủng 50 thì bác cứ việc xem xét giải ngân. Tuy nhiên chú ý phương pháp xuống tiền. Trên 70 xuống dần dần, quanh 50 mạnh tay hơn

Ngày 23/11 sunsir báo giá P4 là 31.333 CNY/tấn, còn sàn thượng hải khớp lệnh ở giá 28.750 CNY/tấn

1 Likes

DGC vùng này e thấy khá hấp dẫn

Hết chu kỳ rồi :slight_smile:

Ngày 24/11 sunsir báo giá P4 là 31.125 CNY/tấn, còn sàn thượng hải khớp lệnh ở giá 28.833 CNY/tấn

mai ce nhé bác

Ngày 29/11 sunsir báo giá P4 là 32.625 CNY/tấn, còn sàn thượng hải kí kết hợp dồng ở mức 30083 CNY/tấn

1 Likes

Ngày 1/12 sunsir báo giá P4 là 32.750 CNY/tấn, còn bên sàn thượng hải kí kết hợp dồng ở mức 30.833 CNY/tấn

1 Likes

Ngày 6/12 sunsir báo giá P4 là 32.875 CNY/tấn, còn sàn thượng hải kí kết hợp dồng ở mức 31.416 CNY/tấn

1 Likes

Đón sóng mới!