DGW: Rủi ro mất hơn 8.9 ngàn/thị giá mỗi cổ phần

Tôi thấy DGC cũng đánh nhanh rút gọn được. TQ tiếp tục tục kiểm soát covid chặt.

FRT: có ai đi dạo một vòng F-Studio tháng 10-11 này chưa…Vỡ mồm.
Long Châu: vẫn đốt tiền cho dù 1000 cửa hàng, vốn của FRT rót vào LC mới 450 tỷ, trong khi book của cả FRT 2000 tỷ. Tức invested capital của mãng ICT 1500 tỷ, thuốc Tây 500 tỷ.

FRT market cap 7500 tỷ…Nào, ai cho tôi đánh giá phần ICT giá bao nhiêu và Long Châu giá bao nhiêu xem nào?

Toàn chém gió lùa nhau thôi hih thằng Ngọc89 kia…Óc của mày như nghé ọ, lại cứ hay khoe…mài lùa thì cứ lùa…đừng khoe nha…heheh

Mời bạn nhìn qua chuỗi Vì sao Pharmacity càng mở cửa hàng càng lỗ, còn Long Châu thì ngược lại?. Doanh thu năm 2021 của nó bằng một nửa đầu năm 2022 của Long Châu, vẫn được quỹ ngoại định giá 5000 tỏi đấy. Đồng ý với bạn là F-Studio nên vứt đi.

1 Likes

Quỹ ngoại nào? bọn DC thì vứt đi…Mài có biết nội bố nó thế nào không mà mang quỹ ngoại ra đây? 5000 tỷ à…tức là 10x giá trị sổ sách, mài bị ngháo hay sao í…hahaha…

1 Likes

Sao bạn nóng tính thế! Thôi, tg sẽ trả lời cho case FRT.

mình không phím hàng, xin lỗi bạn

1 Likes

hahaha…chuỗi thuốc tây định giá 10x giá trị đầu tư. Long châu Vốn 500 tỷ, định giá 5000 tỷ, có 1000 cửa hàng (đi thuê), tính ra mỗi cửa hàng 5 tỷ. Cấn nợ vay thì hết mẹ 5 tỷ ấy còn gì…Đồ óc nghé…hahaha

Mài đúng là thằng lùa gà. Vác bài PR chim lợn ra để lùa…hahaha…