Đi nhặt hàng

Ngày mai lượng xả đáy mà yếu, thì sẽ đi lên 1 quãng. Còn nếu ngược lại thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần là sang tuần lại nhặt thêm.

  1. Thép
  2. Bank ( theo dõi thêm )
  3. Chứng khoán.

3 nhóm ngành này nhặt gì cũng được. Tuy nhiên nới room chịu đựng ra nhé. Và đặc biệt ko được mua nhiều, cứ 5-10% cho nhẹ nhàng yên tâm