Đi tìm phả hệ louis capital Tk x40 lần tránh xa cổ đội lái

Có 2 cổ phiếu mình nghĩ 99% sẽ thuộc về phả hệ louis tới đây

Gợi y một cổ có chữ P

2 Likes

Một có chữ A

1 Likes

drh đang chờ quý 3 ra r mới vào sao bác. Thấy bác đang tìm mấy con khác,…đoán chắc Pvg

E dự là PVg ạ :rofl:

oh no

drh nam nay vut di roi, lai danh hoi duoc keo de up bo
KSB oanh len de dao han …

Ksb drh tránh hết năm nay

IPA ạ? :smiley:

1 Likes

Xem nó có ổn ko đã

Chữ p và a nghành nghề liên quan phả hệ

Lu ít mình đoán 2 cổ x vài chục

No là sai hả anh…

1 Likes

Mạnh như only còn đang dính nkg ijc

Ừ em

P là vật liệu

A là như agm

a là tar

oh NO

tar ko nhe, nganh nghe nhu TAR