#DL1 giá 2.300đ ngon, bổ, rẻ, chất lượng, như ý

:eyes:DL1
Tôi luôn có niềm tin khi Kế hoạch lợi nhuận năm đạt, vượt mục tiêu chiến lược lợi nhuận năm 2022 đặt ra thì DL1 hoàn toàn xứng đáng được LÃNH ĐẠO CÔNG TY QUAN TÂM VỀ THỊ GIÁ DL1, tôi mong muốn CỔ ĐÔNG đầu tư DL1 nắm giữ và hái quả ngọt, kỳ vọng DL1 có thị giá 5 con số, trên mệnh. Xét về lợi nhuận thì CÔNG TY luôn tăng năm hiện tại so với năm cũ (lợi nhuận năm 2019 là 16 tỷ 5tr, 2020 là 41 tỷ 281tr, năm 2022 là 49 tỷ 805tr)

:fist_right: Vốn chủ sở hữu 1.316.169.364
:fist_right: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 112.016.238.901
:fist_right: Tổng nguồn vốn: 3.193.729.295
( Trích từ CBTT-BCTC-HN-Q3-2022-DL1-DAKY-1414.PDF)

:dizzy:Vốn hóa trên thị trường: 244.340.000.000
:dizzy:Số CP niêm yết: 106.236.094
:dizzy:Thị giá CP ngày 15/11/2022: 2.300

:point_right:Chủ tiêu kế hoạch năm 2022:
:dart:Doanh thu: 600.000.000.000
:dart:Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: 52.000.000.000
:trophy:Tình hình thực hiện:
:anger:Kết quả kinh doanh: lũy kế từ 1/1/2022-30/9/2022, doanh thu thuần thực hiện 204.600.000.000, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 57.400.000.000. Doanh thu kế hoạch 34% ; Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 113%,
:rocket:Quý 1/2022: doanh thu thuần 33.852.000.000 ; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 15.617.000.000
:rocket:Quý 2/2022: doanh thu thuần 101.275.000.000 ; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 21.087.000.000
:rocket:Quý 3/2022: doanh thu thuần 69.752.000.000 ; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 20.691.000.000
:anger: Cùng kỳ 1/1/2021-30/9/2021: doanh thu thuần 58.000.000.000, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 35.700.000.000
:arrow_right:Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 so với 9 tháng đầu năm 2021: doanh thu thuần tăng hơn 146.600.000.000, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 21.700.000.000

:softball:DL1 có lợi nhuận năm 2021 là 45.417.000.000.
:baseball:DL1 có lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2022 là 57.400.000.000, tăng hơn năm 2021 11.983.000.000

:tanabata_tree::tanabata_tree::tanabata_tree:Dự án lớn năm 2022 của DL1: kế hoạch có nêu dự kiến
:christmas_tree:Phát hành 76 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ
(Ngày 15/7/2022 đã có hiệu lực được Chủ tịch NGUYỄN TÂN TIẾN ký v/v thông qua nghị quyết đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ gửi UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội )
:christmas_tree:Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày phát hành 1/4/2022 trên web a7group.vn

1 Likes

1k thì cố múc tý

#DL1 lên 3.x, khéo khéo lên tiếp nữa